Vítame Vás na stránkach zaoberajúcich sa čínskym bojovým umením WUSHU (KUNG FU). Vyučujeme predovšetkým vonkajšie štýly SHAOLIN, ale i zdravotné cvičenie TAIJI, prácu s vnútornou energiou CHIKUNG a čínsky box SANDA.

Pravidlá (kódex) nášho klubu

Nižšie sú uvedené pravidlá, ktoré sú povinné pre každého člena nášho klubu.

 1. Tréner má vždy pravdu.
 2. Ak tréner náhodou pravdu nemá, platí pravidlo č.1.
 3. Hodinu pred, počas tréningu a pol hodinu po tréningu cvičenec nesmie piť, ani jesť.
 4. Cvičenec počas tréningu nesmie sedieť (neplatí, ak to tréner prikáže).
 5. Tréningový úbor by mal okrem iného obsahovať dlhé nohavice a plátenné tenisky s nízkou podrážkou.
 6. Mobilný telefón je na tréningu zakázaný (neplatí pre trénerov, ktorí sa starajú o chod klubu).
 7. Cvičenec je povinný samostatne sa doučiť všetky zanedbané a zmeškané techniky.
 8. Každú novú naučenú techniku musí cvičenec precvičovať a priviesť k dokonalosti. (Nové techniky sa cvičenec učí jedine, ak je na ne dostatočne pripravený. Cvičencovu pripravenosť hodnotí tréner.)
 9. Rozvíjanie ducha a zlepšovanie charakteru, je rovnako dôležité, ako rozvoj telesných schopností.
 10. Cvičenec nesmie kohokoľvek učiť žiadne techniky či zostavy, ani ich svojvoľne komukoľvek ukazovať, kým mu to tréner osobne nedovolí.
 11. Užívanie bojových techník v rôznych konfliktných situáciách, či v konfrontácii s inými bojovými umeniami bez zvolenia trénera sa nedoporučuje a je výhradne na vlastnú zodpovednosť.
 12. Je prísne zakázané vyhľadávať alebo začínať konflikty, či svojim správaním k ním nabádať iných.