Vítame Vás na stránkach zaoberajúcich sa čínskym bojovým umením WUSHU (KUNG FU). Vyučujeme predovšetkým vonkajšie štýly SHAOLIN, ale i zdravotné cvičenie TAIJI, prácu s vnútornou energiou CHIKUNG a čínsky box SANDA.

Detské pásy (páskovanie)

Pásy niesu vo wushu (čínskych bojových umeniach) bežné tak ako napríklad v karate. Väčšinou sú kluby a štýly, ktoré týmto spôsobom nerozlišujú cvičencov. My sme zaviedli pre deti a mládež pásy podľa školy „yao“ (plachtiaci orol). Dôvodom bolo predovšetkým jednoduchšie odlíšenie jednotlivých úrovní cvičencov. Ale taktiež ich motivácia a pochopenie, že za postavenie v spoločnosti si môžu sami, svojim snažením.

Páskovanie sa skladá z dvoch častí

 1. Techniky, postoje, gymnastika a posilňovanie. V tejto časti je povolených 5 chýb (bez rozdielu pásu)
 2. Zostavy, zápas. V tejto časti je povolených 5 chýb (bez rozdielu pásu)

Dôležitejšia časť je prvá. Ak niekto túto časť spraví a pri druhej narobí moc chýb, tak môže druhú časť opakovať na opravných skúškach (vždy v septembri). Ak niekto spraví moc chýb v prvej časti, tak skúšky NESPRAVIL, aj keby v druhej časti nemal žiadne chyby. Samozrejme ak prvú časť spraví a druhú časť nespraví ani na opravných skúškach, tak skúšky tiež NESPRAVIL.

Čo znamenajú jinjangy na páse?

Od oranžového pásu vyššie dostávajú cvičenci k pásu i 1, 2, alebo 3 jinjangy. Sú to krúžky s vyznačenou monádou, čiže dvomi energiami Jin a Jang. Tieto určujú na akej úrovni spravili skúšky na danom páse. 1 jinjang (pás najnižšej úrovne) znamená že skúškami prešiel “len tak tak”, čiže takmer neprešiel. Ak získa 3 jinjangy (pás najvyššej úrovne), znamená to že daný pás zvláda úplne bez problémov.

Povinnosti inštruktorských pásov

Od červeného pásu vyššie je potrebné aby cvičenec chodil aj na tréningy nižších pásov. Na týchto tréningoch získava drahocenné skúsenosti trénovania (vyučovania) iných. Z tohto dôvodu je donútený nad danými technikami i plnohodnotne rozmýšľať a preto tieto techniky lepšie pochopí.

Biely: základný stupeň (plnohodnotný člen klubu)

Podmienky:

 • všetci nováčikovia ktorý cvičia min. pol roka

Heslo: Do zlepšenia všetko dám s kungfu všetkým pomáham. (treba vedieť naspamäť)

Žltý: Pokročilý nováčik

Podmienky:

 • nim. 50% účasť na tréningoch

Heslo: Do zlepšenia všetko dám s kungfu všetkým pomáham. (treba vedieť naspamäť)

Oranžový: Starší cvičenec

Podmienky:

 • nim. 50% účasť na tréningoch

Heslo: Do zlepšenia všetko dám s kungfu všetkým pomáham. (treba vedieť naspamäť)

Červený: Inštruktor nováčik

Podmienky:

 • nim. 50% účasť na tréningoch
 • min. 40 inštruktorských tréningov počas roku

Heslo: prvých 6 pravidiel WCST

Zelený: Mladší inštruktor

Podmienky:

 • nim. 50% účasť na tréningoch
 • min. 40 inštruktorských tréningov počas roku

Heslo: prvých 6 pravidiel WCST

Modrý: Inštruktor

Podmienky:

 • nim. 50% účasť na tréningoch
 • min. 30 inštruktorských tréningov počas roku
 • 3 jinjangy na zelenom páse

Heslo: všetkých 12 pravidiel WCST

Fialový: Starší inštruktor

Podmienky:

 • nim. 50% účasť na tréningoch
 • min. 20 inštruktorských tréningov počas roku
 • 3 jinjangy na modrom páse

Heslo: všetkých 12 pravidiel WCST

Čierny: Starší inštruktor

(od 18 rokov môže získať certifikát trénera 1. triedy)

Podmienky:

 • nim. 50% účasť na tréningoch
 • min. 10 inštruktorských tréningov počas roku
 • 3 jinjangy na fialovom páse

Heslo: všetkých 12 pravidiel WCST

Vysvetlenie niektorých pojmov

Podmienky:“ sú kritériá, ktoré treba splniť, aby bol cvičenec pripustený ku skúškam. „Heslo:“ pri prvých 3 pásoch ho treba vedieť naspamäť. Pri vyšších pásoch už je potrebné vedieť pravidlá nášho klubu. Nieje potrebné vedieť ich naspamäť, stačí poznať obsah jednotlivých pravidiel. „Jinyangy“ modrý a fialový pás je potrebné zvládnuť na najvyššej úrovni, aby mohol ísť ku skúškam na vyšší pás. „Čierny pás“ ak dovŕši 18 rokov, bude mať možnosť zúčastniť sa školenia trénera 1. triedy, ktoré organizuje Slovenská Asociácia Čínskeho Wushu.