Vítame Vás na stránkach zaoberajúcich sa čínskym bojovým umením WUSHU (KUNG FU). Vyučujeme predovšetkým vonkajšie štýly SHAOLIN, ale i zdravotné cvičenie TAIJI, prácu s vnútornou energiou CHIKUNG a čínsky box SANDA.

História nášho klubu

V Starej Turej sa WUSHU cvičí od roku 1990 a všetko sa to začalo na niekoľkých seminároch s ruským majstrom Jurijom Belovom, konaných v Prešove. Neskôr sa tieto semináre konávali priamo v Starej Turej. Na popud majstra Juria Belova sme v roku 1994 v Starej Turej založili Spoločenstvo priateľov čínskych bojových umení, prvý slovenský športový klub venujúci sa čínskym bojovým umeniam wushu (kungfu). V roku 2001 došlo k zmene názvu na súčasné WU-SHU Centrum Stará Turá.

Ďalší majstri nášho klubu

Od roku 1995 sa presunuli semináre vedené majstrom Juriom Belovom do Blatnice, malebnej dedinke v Gaderskej doline neďaleko Martina, až do roku 2010, kedy sa po prvý krát konal letný tábor o pár kilometrov bližšie k Martinu a to v dedinke Necpaly, kde pokračovali semináre i ďalšie roky.

V roku 1997 sme sa zúčastnili prvého seminára pod vedením čínskej majsterky shi-fu Zhai Hua (DŽAJ CHUA) v Trnave. Niekoľko rokov sme pravidelne chodievali na semináre do českej republiky, najmä Brna a Prahy. Od roku 2001 sa už konávali semináre aj na Slovensku a to hlavne v Starej Turej a Trnave. Niekoľko krát sme sa zúčastnili i seminárov z majstrom Zhai Hu Yin otcom shi-fu Zhai Hua.

Do Starej Turej zavítal na jar 2012 čínsky majster Yu Quingdi, ktorý nám predal cenné skúsenosti so zdravotnými cvičeniami. V rokoch 2015 a 2016 sme sa zúčastnili na niekoľkých seminároch zameraných na zdravotné cvičenia a tradičné wushu pod vedením čínskeho majstra Zhen Hua Yang, ktoré sa konali v Trnave.

Súťažné úspechy

Počas našej histórie sme sa zúčastnili (a stále sa pravideľne zúčastňujeme) mnohých súťaží a na každej z nich sme získali medailové umiestnenie. Momentálne sme už nad hranicou 400 medailových umiestnení z rôznych domácich i zahraničných súťaží. Najväčším úspechom je momentálne bronzové medaile z Majstrovstiev Sveta v tradičnom Wushu, ktoré sa konali v Číne. Podarilo sa ich získať Martinovi Császárovi a Jánovi Okruckému.

Založenie asociácie na Slovensku

Keďže shi-fu Zhai Hua je zakladateľom Českej CHIN WOO atletickej asociácie a na Slovensku nebola žiadna asociácia, ktorá by združovala športové kluby Wushu, rozhodli sa členovia Wu-Shu Centra Stará Turá stať členmi práve tejto asociácie. V roku 2003 Wu-shu centrum Stará Turá spolu s ďalšími klubmi zo Slovenska založili Slovenskú Asociáciu Čínskeho Wushu, združujúcu kluby wushu (kungfu) a rozvíjajúcu toto bojové umenie a šport na profesionálnejšej úrovni.

Naše tréningy

V roku 2008 sme osamostatnili tréningy moderného SANSHOU (čínsky box) a tiež tréningy pre deti od 6 do 12 rokov. To sa pozitívne prejavilo na počte cvičencov a ich pripravenosti na nasadenie na súťaže. Momentálne máme vytvorenú sľubnú základňu detí (40-50), ktoré dosahujú i veľmi dobré výsledky na súťažiach.

Počet cvičencov je vždy daný od prístupu žiaka. Kto si myslí, že sa za mesiac naučí kung-fu (ako v amerických filmoch ) a zistí, že to tak nie je, tak po dvoch, troch mesiacoch odíde. Preto len tí usilovní a poctiví sa dopracujú k tomu najvyššiemu majstrovstvu, ktoré sa nazýva Kung-fu. Niektorí už cvičia vyše 10 a viac rokov, pretože vedia, že dokonalosť bez tréningu nedosiahnu. Treba iba prekonať ťažké začiatky a potom zistíme, že sa oplatilo tvrdo na sebe pracovať.

Ako sa hovorí "cesta bez prekážok nikam nevedie". To platí ako v živote, tak aj v cvičení.